Ohodnoťte náš hotel a odporúčajte nás ďalej!

Chcete si prečítať, čo o hoteli Alpenhotel Kindl napísali naši hostia ? Prezrite si hodnotenia hotela našimi hosťami.


Zaujíma nás Váš názor! Tešíme sa na hodnotenia a spätnú väzbu,čo by sme eventuálne mohli vylepšiť.


Srdečná vďaka!
Vaša rodina Kindl a personál hotela Alpenhotel Kindl

Hotels mit Hotelbewertungen bei HolidayCheck